Mengenai Kami

Green-Os telah dihasilkan daripada ladang organik kami di Kinarut, tanpa menggunakan bahan penyubur kimia dan racun perosak. Ladang kami menggunakan kualiti kompos dan penyubur organik untuk menghasilkan benih dan tanah yang subur. Kami mengumpul dan mengkultur mikrob asli yang memecahkan bahan organic serta melepaskan nutrient ke dalam tanah. Selain daripada menggunakan racun perosak dan bahan kimia, kami memilih untuk menjaga tanaman kami dengan menggunakan jaring pelindung dan rumah hijau. Ladang kami mencapai tahap kelayakan yang telah ditetapkan oleh Skim Organik Malaysia (S.O.M) dan telah dianugerahkan sijil daripada Jabatan Pertanian, Malaysia.

 

 

 Disahkan Oleh